Обучение за иновативните костюми „Моли“ в Блокс

С гордост ви представяме нашия екип от професионалисти, които преминаха поредното високо-квалифицирано обучение от нашите партньори „Отобок“. Те бяха запознати в дълбочина със спецификите на работа с иновативните костюми „Моли“, предназначени за хора със спастичност (двигателен дефицит). Като помощно средство, „Моли“ помага за облекчаване на напрегнати, спастични мускули и третира болката, която могат да причинят тези симптоми. Терапевтите на Блокс са първите сертифицирани българи, имащи знания да работят с тази технология. Поздравяваме ги и им пожелаваме да помагат на все повече хора да подобрят начина си на живот и движение.

Остави коментар