Блокс Груп успешно пласира 10-годишна емисия облигации в размер на 30,2 милиона евро

„Блокс Груп“ АД сключи успешна сделка, която подсигури финансирането на по-нататъшното ѝ разрастване в Гърция, България и Румъния. Водещият доставчик на дългосрочни грижи и рехабилитация в Югоизточна Европа пласира 10-годишна емисия облигации в размер на 30,2 милиона евро, като “София Интернешънъл Секюритиз” изпълнява ролята на водещ мениджър и довереник на облигационерите, а “Българска банка за развитие“ на ко-мениджър. Благодарение на тази инвестиция Блокс ще затвърди позицията си водещ оператор в грижата за възрастни и рехабилитацията не само у нас, но в цяла Югоизточна Европа. Облигацията е подкрепена и от водещи финансови институции като „Българска банка за развитие“ и пенсионните фондове „Алианц Груп“, управлявани от Пенсионно дружество „Алианц България“.

„Ние сме много доволни, че не само успяхме да осигурим финансирането на нашата амбициозна инвестиционна програма в региона, но и че го направихме по време на тези турбулентни и несигурни времена. Това е свидетелство за доверието на инвеститорите в нашата компания, в нашия бизнес модел и в нашите умения за изпълнение. Облигацията ще ни помогне да затвърдим позицията си на водещ оператор за дългосрочни грижи и рехабилитация в Югоизточна Европа и особено в нашите основни пазари, Гърция, България и Румъния“, заяви основателят и главен изпълнителен директор на Блокс, Илиан Григоров.

Остави коментар