fbpx

Пакет „Пациент в увредено или тежко общо състояние“

Състояние

Изпълнение на поддържаща медицинска грижа и наблюдение на пациент в увредено общо състояние (ориентиран за време и място, който се движи свободно или с помощно средство/бастун,патерица, проходилка/и се грижи сам или с минимална асистенция за личните си и хигиенни нужди. Храни се и се облича самостоятелно или с минимална асистенция.) или тежко общо състояние (ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицински персонал. Изисква пълна асистенция при обръщане в леглото, при вдигане и сядане. Необходими са специални подемни уреди и човешки фактор. Нуждае се от пълна асистенция.).

Пакет „Пациент в увредено или тежко общо състояние“

Състояние

Изпълнение на поддържаща медицинска грижа и наблюдение на пациент в увредено общо състояние (ориентиран за време и място, който се движи свободно или с помощно средство/бастун,патерица, проходилка/и се грижи сам или с минимална асистенция за личните си и хигиенни нужди. Храни се и се облича самостоятелно или с минимална асистенция.) или тежко общо състояние (ориентиран или не за време и място, пасивен, трудно подвижен дори и с помощ, не става от леглото, обслужва се изцяло от медицински персонал. Изисква пълна асистенция при обръщане в леглото, при вдигане и сядане. Необходими са специални подемни уреди и човешки фактор. Нуждае се от пълна асистенция.).

Грижа

Основна поддържаща медицинска грижа и наблюдение:

Лекар – оценка на състоянието, контрол на симптомите, преглед при прием, 3 пъти седмично лична визитация и проследяване на състоянието;

Медицинска сестра – 24 часова грижа, основна роля за посрещане на физическите, емоционални и психологически нужди на пациентите, управлява дискомфорта и осигурява облекчаване на симптомите; провежда първоначална и последваща сестринска оценка, координира цялостния процес на грижа към пациентите според изготвения Индивидуален план за грижа;

Болногледач – предоставя основни здравни грижи и подпомага дейността на медицинските сестри; подпомага пациентите при посрещане на основните жизнени потребности – хранене, личен тоалет и хигиена, движение, обличане и др. Придружава пациентите с висок риск от падане.

Физиотерапевт – провежда поддържаща терапия за профилактика на усложненията.

Оборудване и услуги

Храна – 3 пъти на ден

Ергономични и мултифункционални медицински легла с няколко степени за фиксация на позицията

Sara Stedy – помощно средство за трансфер, за пациенти с увредено състояние и ги подпомага да участват активно в ежедневните дейности;

Наличие на помощни средства – инвалидна количка, бастун, проходилки, комбиниран стол за тоалет и баня, стол за баня с вакуум за стабилност.

Вземане на материал за изследвания

Инсталация за подаване на кислород

Сестринска повиквателна система

Carendo – многофункционален хигиенен стол, който улеснява ефективната рутина за хигиена и душ.

Maxi Move – универсално решение за трансфер на пациенти,поддържа пациента в стабилно положение по време на повдигане и прехвърляне.

Антидекубитален електрически дюшек – предназначен за профилактика и лечение на декубитус 3-4 степен.

Позициониращи възглавници

Консумативи

Медицински – периферни венозни катетри, инфузионни системи, спринцовки и игли, епруведки, базови превързочни консумативи, лични предпазни средства, мини спайк; уретрални катетри и всички съпътсващи консумативи, кислородна маска, сет за инхалация.

Хигиенни – памперси, мокри къпи, крем за хидратация, тоалетна хартия, дезинфектант, сапун и шампоан, салфетки, препарат за антисептично обтриване и къпане ; памперсна подложка, хигиенизираща пяна, ензимен препарат за инструменти, разтвор за саниране на рани – уши, нос и лигавици, ръкавици за хигиенно почистване, хигиенна гъба с алое вера, тампони за почистване на уста.

Не включени в пакета

Лабораторни или образни изследвания. Консултация с външен специалист, настаняване в самостоятелна стая, лични тоалетни принадлежности: четка, паста, принадлежности за бръснене.Специфични превръзки за декубитуси.