fbpx
 • 1. Какви са изискванията и каква е процедурата при прием в Блокс Хоспис и Блокс Грижи за възрастни Драгалевци Вилидж? Какви документи са необходими?

  За да отговорим изцяло на Вашите очаквания и нужди, преди постъпване/настаняване е необходимо да се извърши детайлна оценка на здравословното състояние, нивото на зависимост, наличните медицински документи на пациента/резидента. Тук ние се нуждаем от Вашето участие, за да може нашата медицинска сестра да се запознае подробно със състоянието Ви и да предостави пълна информация за предлагания от нас пакет грижи.

  При запълване капацитета на структурите „ Блокс здравни и социални грижи“ разполага с Лист на чакащите, където пациентите/резидентите се настаняват според първата възможна наличност и дата на запитване.

  Небходимите документи за прием са:

  • лична карта;
  • информация от личен лекар и/или други медицински документи и/или ТЕЛК решение /епикризи, амб. листове, изследвания и др./, ако не са дадени на по-ранен етап;
  • отрицателен PCR тест за COVID 19, направен до 48 часа преди приема;
  • подписан „ Договор за услуга“ с пълно и точно описание на предоставяния пакет.
 • 2. Има ли специализирана медицинска грижа или 24 ч. достъп до специалисти?

  Блокс Хоспис предлага 24 ч. сестринска грижа и грижа от болногледачи. Ежедневно лекар на хосписа проследява състоянието на пациентите, прави необходими назначения за контрол на симптомите и облекчаване на болката.

  Блокс Грижи за възрастни Драгалевци Вилидж предлага 24 ч. грижа на резидентите от домашни асистенти. Ежедневно медицинска сестра е на разположение при възникване на необходимост от медицинска грижа. За спокойствие и удобство на нашите резиденти ние предлагаме и възможност за избор на личен лекар, който се намира на територията на кампуса.

  При нужда от прегледи на пациент/резидент лекарите-специалисти от нашия медицински център са на разположение по предварително заявен график.

  Има възможност и за съдействие за транспортиране на място в лечебно заведение.

  При възникване на спешна помощ или планов прием за хоспитализация, Блокс има сключени договори с най-модерните болници за активно лечение в страната, които са в непосредствена близост до кампуса.

 • 3. Как стои въпросът с личните медикаменти на пациентите/резидентите?

  При приема в Блокс Хоспис медицинска сестра прави подробен опис на всички лични медикаменти на пациента, това се отразява в пациентското досие и става част от Индивидуалния план за грижа. Контролът по дистрибуция и прием на медикаментите се осъществява от медицинската сестра.

  При приема в Блокс Грижи за възрастни Драгалевци Вилидж медицинска сестра прави подробен опис на всички лични медикаменти на резидента, като контролът по приема се осъществява от домашните асистенти.

  При изчерпване на личните медикаменти, с които постъпват пациентите и резидентите, отговорност на близките е да осигурят тяхната наличност. В случай че близките или роднините нямат физическа възможност да предоставят необходимите медикаменти, то Блокс Здравни и социални грижи може да предостави тази услуга срещу допълнително заплащане.

 • 4. Как стои въпросът с посещенията на близки и роднини?

  Посещенията на близки и роднини носи удоволствие и емоционална подкрепа на пациентите/резидентите и те са добре дошли по всяко време. Необходимо е посещенията да са съобразени с провеждане на планираните процедури или личен тоалет и с уважение на личното пространство на останалите пациенти/резиденти, при спазване на всички мерки за безопасност и превенция на инфекции.

  *При извънредни епидемиологични обстановки се спазват препоръките издадени от държавните органи и процедурите приети от Блокс.

 • 5. Съобразена ли е храната със специфичните хранителни нужди на пациентите/резидентите и с тяхното здравословно състояние?

  Да, важна част от приема и детайлната сестринска оценка е определяне на хранителния режим на пациента/резидента, съобразно здравословното състояние, основна диагноза и хронични заболявания, специфичните хранителни нужди и желания. Това е в компетенциите и отговорностите на нашия Инструктор по диетично хранене, който отбелязва хранителния режим в Индивидуалния план за грижа.

 • 6. Разрешава ли се временно отсъствие/напускане на структурата от пациент/резидент?

  Да, това е възможно след предварително заявено желание от страна на пациента/резидента или неговите близки и попълване и подписване на формуляр за периода на отсъствие.

 • 7. Разрешава ли се носенето на собствени мебели и предмети в Домовете за възрастни хора?

  Ние в Блокс Грижи за възрастни Драгалевци Вилидж осъзнаваме важността и емоцията, която носят Вашите любими предмети и вещи. Домовете са обзаведени с всички необходими мебели за Вашето удобство и уют. Моля, обърнете се към нашите Администратори и конкретизирайте какво точно желаете да донесете, за да може да се направи преценка съобразно големината на предмета и възможностите на помещенията.

 • 8. Позволени ли са домашни любимци?

  Не се разрешава достъпът на домашни любимци в Блокс Хоспис, с оглед статута на лечебно заведение и мерките за безопасност и превенция на инфекциите.

  Домашните любимци в Блокс Грижи за възрастни Драгалевци Вилидж се разрешават само като част от краткотрайните посетителски визити и когато сезонът позволява това да се случи в откритите зелени пространства в периметъра на селището.

 • 9. Каква е месечната такса за настаняване?

  Месечната такса или пакет за настаняване се определя след провеждане на предварителна детайлна сестринска и социална оценка за определяне на състоянието на пациента/резидента, нивото на зависимост, специфичните нужди и очаквания. В договора, който ще се подпише преди настаняване, има подробно описание на услугите.

 • 10. Какви са необходимите принадлежности за настаняване?

  Моля, вземете със себе си Вашите лични принадлежности, лични дрехи, чехли, пижама и важна за вас вещ или предмет.

 • 11. По колко пациента/резидента се настаняват в една стая?

  Блокс Хоспис разполага с единични стаи, стаи с по 2 и стаи с по 4 легла. С оглед комплексната и ефикасна грижа, настаняването е съобразено с пол, здравословно състояние и ниво на зависимост.

  Всяка къща от Блокс Драгалевци Вилидж разполага с 5 стаи с по 2 легла. Настаняването е съобразено с пол, здравословно състояние, ниво на зависимост и специфични предпочитания, заявени преди настаняването и включени в пакета по престоя.

 • 12. Консумативите включени ли са в пакетната цена?

  Да, консумативите, свързани с личния тоалет на пациентите/резидентите в Блокс Хоспис, като памперси, еднократни непромокаеми постелки, мокри кърпички и кремове, консумативи за баня и тоалетна, са включени в определената пакетна цена.

 • 13. Може ли близкият да пренощува при пациента/резидента и при какви условия?

  Блокс Хоспис не предлага условия за преспиване на близък или роднина, но има договорни отношения с най-близкия до структурата хотел „Царско село“, където може да се съдейства за настаняване след предварително заявено желание.

  Блокс домове за възрастни Драгалевци Вилидж може да предложи настаняване на близък или роднина, само ако в съответната стая няма настанен втори резидент и при заплащане на цена на нощувка по официалния ценоразпис на структурата. При запитване за настаняване на втори резидент, с приоритет се настанява резидентът. На близкия можем да предложим настаняване в най-близкия хотел до структурата „Царско село“.