Какво означава палиативна и хосписна грижа и прилага ли се в България?

Вероятно все по-често четете или чувате, че осигуряването на палиативни грижи у нас е проблем и голяма част от пациентите не получават иновативни терапии, адекватно лечение или подходящи медикаменти. Какво обаче означават за вас палиативните грижи? Знаете ли дали вие или ваш близък имате нужда от тях? Интересува ли сте се що е хоспис и има ли разлика между него и домовете, в които се настаняват възрастни хора?

Днес ще поговорим повече за палиативните грижи. Ще се опитаме да разсеем „мъглата“ около хосписа и неговата роля на лечебно заведение, която сякаш в България често бива приравнявана до тази на домовете за възрастни. Ще ви споделим какви хора работят в хосписите, каква е тяхната мисия и колко важна е всъщност не само у нас, но и по цял свят, където палиативните грижи отдавна са прекрачили границата на непознатото и са съвсем нормална услуга, зад която стои една единствена цел – контрол над болката и страданията, изпитвани от болните в напреднал стадий на тежко заболяване и оказване на подкрепа, физическа, психическа и духовна на болния и семейството в най-тежкия момент.

Какво е палиативна грижа?

Палиативните грижи са специализирани медицински грижи за хора, живеещи със сериозно животозастрашаващо заболяване, като рак или сърдечна недостатъчност например. По време на палиативните грижи, пациентите получават медицинска грижа за контрол на изпитваните от тях симптоми самостоятелно или едновременно с лечение, предназначено да излекува тяхното сериозно заболяване. Най-общо казано – палиативните грижи утвърждават живота  и имат една основна цел да подобрят качеството на живот на болния и семейството му.

Кой може да се възползва от палиативни грижи?

Палиативните грижи се полагат на всеки, който страда от сериозно животозастрашаващо заболяване[1], като сърдечна недостатъчност, хронична белодробна болест, рак, деменция, болест на Паркинсон и много други. Палиативните грижи могат да бъдат полезни на всеки етап от заболяването и е най-добре да се предоставят скоро след диагностицирането на заболяването.

[1] Чл. 95. (1) При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи. Закон за здравето Lex.bg – Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане

Какви хора предоставят палиативни грижи?

Както във всяка професия, това е мултипрофесионален екип от специалисти в различни области, които работят с пациента, неговото семейство и другите лекари, полагали грижи за пациента до този момент, за да осигурят медицинска, социална, емоционална,  психическа и духовна подкрепа. Екипът се състои от лекари и медицински специалисти по палиативни грижи и включва други като болногледачи, диетолози, понякога и религиозни лица според вярата на пациента. Екипът за един човек може да варира в зависимост от неговите нужди и ниво на грижа, което е необходимо.

Какво представлява хосписната грижа?

Когато болестта прогресира независимо от провежданото активно лечение, все повече болни избират да останат в хоспис до края на живота си, където екип от обучени специалисти се фокусира върху грижите, комфорта и качеството на живот на пациента със сериозно заболяване.

Хосписът е лечебно заведение създаден за тази ситуация и задължително има постоянно наличен медицински персонал. Основната цел на лечението в хосписа е не само да се лекува болестта на пациента, а и да се облекчат максимално страданията му посредством полаганите за него палиативни грижи.

Подобно на палиативните грижи, хосписът предоставя цялостни грижи за комфорт, както и подкрепа за семейството, но за разлика от специализираните отделения за палиативно лечение в хосписа активното лечение насочено към опитите за излекуване на болестта спират. Обичайно хосписните грижи се препоръчват на болни с нелечимо заболяване с очаквана преживяемост от шест месеца или по-малко, ако заболяването протича по естествен път.

Важно е пациентът своевременно да обсъди възможностите за получаване на хосписна грижа със своя лекар, за да се възползват максимално от предимствата, които тя предлага. Ранното осъзнаване и постъпването в хоспис може да осигури месеци смислени грижи и качествено време  с близките.

Къде се предоставя хосписна помощ?

В България масово, но напълно погрешно, се предоставя в домовете за възрастни, поради което мнозина смятат, че двете институции означават едно и също. Истината е, че хосписната грижа е абсолютно различна медицинска услуга (подчертаваме медицинска, тъй като в домовете за възрастни резидентите обичайно не са болни, там те не се лекуват, а получават необходимите битови грижи и внимание). Хосписната помощ, подобно на палиативната грижа, може да се предоставя и в дома на болния например, но е много по-смислена за екипа и болния, когато се предоставя на конкретно място, с конкретното и необходимо съобразно нуждите на пациента медицинско оборудване.

Блокс Хоспис например се намира в кампуса, в който са разположени домове за възрастни, медицински център, а съвсем скоро и болница за рехабилитация. Този иновативен подход, при който на едно място се осигуряват дългосрочни грижи в зависимост от състоянието на човека, е отдавна популярен в Америка и Европа. У нас навлезе със създаването на Блокс и мисията на кампуса да подобри грижата за възрастни в България.

Обичайно оказването на хосписната грижа обединява екип от хора със специални умения – сред тях медицински сестри, лекари, социални работници, духовни съветници. Всеки член на екипа работи с пациента, болногледача и/или семейството му, за да осигури необходимата медицинска, емоционална и духовна подкрепа.

Важно е да знаете, че спирането на активното лечение, насочено към излекуване на заболяването, не означава прекратяване на цялото лечение. Добър пример е поведението при болен с онкологично заболяване. Ако лекуващият екип установи, че болестта вече не реагира на провежданата химиотерапия, лечението се прекратява и пациентът може да реши да се възползва от предимствата на грижите предоставяни в хоспис. Където другите медицински грижи продължават, дотогава докато са полезни.

Какви са предимствата на хосписа пред грижата за болния вкъщи?

В най-общия случай, хората, доверили се на хосписната грижа, разбират, че контролирането на болката и другите неконтролирани симптоми им помага да минат по-лесно през цялото изпитание. Това е времето, което могат да прекарат със семейството си с възможно най-доброто качество на живот.

Остави коментар