Какво представляват хосписните грижи?

Докато в чужбина все повече навлизат термини като „дългосрочна грижа за възрастни“, „палиативни грижи“, „хосписни грижи“, в България почти не се прави разлика между основните направления, като дом за възрастни и хоспис. Затова тази седмица ще насочим вниманието ви именно към хосписа и какво представляват хосписните грижи, които са едно от направленията на Блокс.

Накратко – ако ваши близки или роднини са изправени пред сериозно заболяване, което е нелечимо, то тогава лекуващият ги лекар ще ги насочи към хоспис или хосписни грижи.

Какво представляват те и защо са ви необходими, ако „няма изход“?

Важно е да се подчертае, че хосписът, като лечебно заведение, не се опитва да лекува пациента. Щом е потвърдено, че той е неизлечимо болен, екипът от специалисти в хосписа има за цел да облекчи болката в оставащите месеци живот, да се погрижи за качествено изживяване на последните дни, да отговори на физическите, психологическите, социалните и духовните нужди на пациента и на неговите близки.

Кой може да се възползва от хосписните грижи?

В хоспис може да постъпи всеки неизлечимо болен пациент. В повечето случаи те научават че им остават между 6 месеца и година живот. Най-често това са хора, болни от рак, имат сърдечни заболявания, деменция, бъбречна недостатъчност, белодробна болест.

Колкото по-рано се потърсят хосписни грижи или пък се постъпи в хоспис, толкова по-добре за болния, който ще има шанса да удължи последните мигове с близките си и да си отиде без да страда мъчително. Хосписът намалява и тежестта върху семейството, принудено да приеме новината за смъртта на близък, и им помага в психическата

подготовка  за този печален момент.

Кога трябва да започнат хосписните грижи?

Хосписните грижи започват тогава, когато болестта напредне дотолкова, че вече не може да се контролира и не се лекува. Обикновено квалифициран лекар в хоспис или лекуващият лекар на конкретния пациент е този, който удостоверява, че пациентът отговаря на критериите за хоспис и може да получи хосписни грижи (ако желае). Най-често е време за хосписна помощ, когато:

  • Пациентът има шест или по малко месеца живот;
  • Пациентът не вижда подобрение в здравето си след лечение и качеството на живот намалява;
  • Пациентът решава да спре лечението си;

Къде се предоставят хосписни грижи?

Повечето хора у нас предпочитат да предоставят „хосписни“ грижи сами – да се погрижат за умиращия си близък или роднина в последните му месеци живот. Причината може да бъде финансова, може да бъде породена и от желанието да прекарат времето си единствено с него, докато все още могат. Често обаче пропускат или не знаят колко трудна може да се окаже тази грижа с течение на времето и разрастването на болестта. Тогава прибягват до екип, който да посещава пациентът у дома и да осигурява всичко необходимо. Хосписните грижи обаче се предлагат и в болници, медицински заведения, домове за възрастни. Може би това е и една от причините често да не правим разлика между двете и да не знаем къде да настаним нашите близки. В Блокс Хоспис обаче това е обособено направление на територията на кампуса, което има собствена сграда, отделена от еднофамилните къщи (домовете за възрастни).

Според Американското онкологично общество хората често не получават достатъчно хосписни грижи навреме.

Проучване от 2007 г. пък установява, че 10% от хората получават хосписни грижи твърде късно, което често е причина за недоволство от страна именно на семействата, чиито близки са били подложени на хосписна помощ. Ето защо са необходими информирани и бързи решения – за да откриете най-добрият вариант за вашите близки, съхранявайки тяхната психика и качеството на живот до последно.

 

Остави коментар