Мерки при Covid-19

Основният приоритет на Блокс е здравето и безопасността на нашите резиденти, пациенти и сътрудници.

По-долу ще откриете основната и най-нова информация, свързана с COVID-19 и мерките, които предприемаме в Блокс Здравни и социални грижи.

Водени от строги вътрешни протоколи за работа в условия на пандемия, нашите домове за възрастни, медицински център и хоспис работят със следните мерки за недопускане разпространението на COVID-19 в Блокс:

  • В помещенията се допускат само лица с маска, която трябва да е правилно поставена на лицето, без да се сваля или смъква под носа;
  • Всички влизащи подлежат на задължителна дезинфекция на ръце и биват инструктирани да спазват правилата за социална дистанция от поне метър и половина (1.5 метра);
  • Въведен е ежедневен скрининг протокол за всички влизащи – работещите, нашите сътрудници, доставчици на услуги и придружители;
  • Всеки нов пациент в Блокс Хоспис или резидент в Блокс Домове за възрастни се приема само след представяне на отрицателен PCR тест за Covid-19, направен не повече от 48 часа преди приемането му;
  • Придружители се допускат само в случаите, когато това се налага – по един придружител за пациент или резидент;
  • Ежедневно се наблюдават живеещите и пациентите за симптоми на инфекция;
  • Въведен е протокол за временно отстраняване от работа на наши служители, които имат съмнителни симптоми за Covid-19, до получаване на отрицателен резултат от PCR тест за Covid-19 и отшумяване на симптомите;
  • Въведен е протокол за изолация в самостоятелна стая на пациент или живущ, който има съмнителни симптоми за Covid-19, до получаване на отрицателен резултат от PCR тест за Covid-19 и отшумяване на симптомите;
  • Въведен е специален режим на почистване и дезинфекция с особен акцент върху всички често докосвани повърхности.

БЛОКС продължава да следва указанията на местните и държавните здравни власти, включително заповедите, издадени от Министерство на здравеопазването и предписанията на СРЗИ (Столична регионална здравна инспекция), както и да следи и въвежда световните тенденции и най-добри практики.

Пълните инструкции за организация и скрининг на пациенти, посетители и персонал във връзка с недопускане разпространението на Covid-19 ще откриете тук.

 

Остави коментар