БЛОКС пуска пакет от изследвания „След COVID-19“

Цената на пакета е 95 лева

От началото на декември Блокс Медицински Център предлага пакет от изследвания „След COVID-19”, който включва Anti SARS-COV2-IgG, пълна кръвна картина, диференциално броене, CRP, ASAT, ALAT, GGT, LDH, феритин, креатинин. За изследването е необходима венозна кръвна проба, а резултатите се получават в рамките на 24 часа на сайта на Blocks Health and Social Care.  Цената на целия пакет е 95 лева.

В някои от случаите заразяването с COVID-19 може да протече леко, само с настинка, кашлица или изобщо незабележими симптоми. Независимо липсата на симптоми обаче, не са изключени усложнения в организма, които могат да бъдат установени с изследването на няколко ключови показатели. Те индикират за възпалителни процеси в тялото, увреждане или променена функция на органи, като черен дроб, жлъчка, бъбреци и могат да дадат цялостна оценка за здравословното състояние на организма.

Кога да се изследваме?

Хората с потвърден COVID-19 могат да заразят околните дори след като симптомите им отшумят и вече се чувстват значително по-добре – ето защо не бива да нарушават карантината си преди изтичането ѝ. Средното време от началото до клиничното възстановяване за леки случаи е приблизително 2 седмици, а при по-тежките между 3 и 6 седмици. След изтичането на този период е препоръчително да се направят изследванията, включени в пакет „След COVID-19”.

Anti SARSCOV2-IgG е серологичен тест за откриване на специфични антитела от клас IgG, произведени от човешкото тяло в отговор на инфекция с вируса SARS-CoV-2. Антителата  показват, че човек е бил в контакт със SARS-CoV-2,  независимо от това дали има симптоми или е с безсимптомно протичане.

Пълна кръвна картина с диференциално броене – изследването се извършва, за да се установи дали има наличие на инфекция. ПКК проследява видовете кръвни клетки, левкоцити, еритроцитите, тромбоцитите, нивото на хемоглобина. При диференциалното броене се определя точният брой на отделните видове левкоцити. Всеки вид е показателен за наличие или отсъствие на патологичен процес.

С-реактивният протеин (CRP) – е протеин, синтезиран от черния дроб при наличието на възпаление. Той се използва като надежден маркер на възпаление в организма.

Аспартат аминотрансферазата (ASAT) е ензим, принадлежащ към групата на трансаминазите. Използва се при диагностиката и проследяването на чернодробни заболявания.

Аланинаминотрансфераза (ALAT) е ензим, който се отнася към групата на аминотрансферазите. Открива се главно в клетките на черния дроб и в по-малки количества в бъбреците, миокарда и скелетната мускулатура. ALAT се използва при диагностициране на остри вирусни хепатити, диагностициране на заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, диагностициране на заболявания на панкреаса.

GGT ензим, който се открива главно в бъбреците, черния дроб, панкреаса и в по-малко количество в други тъкани. Изследването се назначава при остри и хронични чернодробни увреждания, жълтеница, чернодробна цироза, жлъчно-каменна болест, заболявания на жлъчната система.

Лактат дехидрогеназа (LDH) е вътреклетъчен ензим важен за производството на енергия в почти всички клетки на организма. Най-високи концентрации се откриват в сърцето, черния дроб, мускулите, бъбреците и белите дробове.

Феритинът е желязосъдържащ белтък, който се намира в клетките на черния дроб и имунната система.  Той складира неактивното желязо в организма и го освобождава при нужда. Изследването на феритин има за цел определяне на количеството складирано желязо в организма и помага за диагностицирането на редица заболявания.

Креатининът се отделя чрез бъбреците с урината, а нивото му в кръвта е един от най-важните индикатори за бъбречната функция. Влошаването на бъбречната функция се характеризира с покачване на нивата на креатинина.

За повече информация се свържете с нас на телефон +359 89 220 2040 или по мейл mc_mladost@blocks.care

Остави коментар