Инвестиционно намерение на „Дарзалас Кепитъл“ ЕООД

„Дарзалас Кепитъл“ ЕООД съобщава на всички заинтересовани лица и общественост своите инвестиционни намерения за строеж на  Специализирана болница за рехабилитация и Медицински център с подземен гараж, пречиствателно съоръжение и резервоар в община Столична, район Витоша. Молим да се запознаете с приложените Обява и Уведомление.

ОБЯВА ПО ЧЛ.4 АЛ.3 БОЛНИЦА

БОЛНИЦАчл.4ал.3Р-Н ВИТОША 10.08.2020 г_

Остави коментар