Блокс Медицински център

Блокс Медицински център Младост

Блокс Медико-дентален център ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-4287-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 50 000 лв., от които 50 000 лв. безвъзмездна финансова помощ. Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Преодоляване недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

Период на изпълнение: 24.08.2021г. – 24.11.2021г.

Специализираната грижа и отношение

Високоспециализираната грижа и отношение са ключови за разрешаването на здравословни проблеми от най-различно естество.

Медицинският център предлага широк спектър от услуги, отговарящи на разнообразните нужди на пациента, и предоставя здравни грижи от най-високо ниво с помощта на съвременна медицинска апаратура.

Екипът ни от професионалисти има персонално отношение към всеки пациент и гарантира компетентно обслужване в следните сфери:

 • Вътрешни болести;
 • Акушерство и гинекология;
 • Гастроентерология;
 • Очни болести;
 • Уши-Нос-Гърло;
 • Дерматология и венерология;
 • Нефрология;
 • Неврология;
 • Ендокринология;
 • Кардиология;
 • Стоматология;
 • Ортопедия;

Нашите доктори

Избери Блокс Медицински център Младост

Ако желаете да научите повече за условията на Блокс Медицински център Младост, молим да се обърнете към нашия екип или да запазите час за преглед на:

e-mail: mc_mladost@blocks.care
Тел. номер: +359 89 220 2040
Понеделник – петък: 08:30 – 17:30 ч.