fbpx
shutterstock_692204281

Щастието и комфортът на онези, които обслужваме, зависи от щастието и комфорта на нашия екип. Работата, която вършите, ще бъде предизвикателна, но и възнаграждаваща. Вярваме, че при нас ще намерите цел, смисъл и шанс да бъдете част от нещо много голямо и стойностно.

Блокс Здравни и Социални грижи предоставя възможност за платен стаж през програмата на МОН “Студентски практики”. Млади и мотивирани студенти могат да упражнят теоретичните и практическите си умения в позициите: социален асистент, рехабилитатор, трудотерапевт и психолог. След успешно завършване на стажантската програма предоставяме възможност за подписване на постоянен трудов договор.

Може да кандидатствате по програмата тук: https://praktiki.mon.bg/

Ако искате да работите в среда, в която можете да покажете най-доброто от себе си, присъединете се към нас!

В момента търсим да назначим служители в следните направления:

Кандидатствай  Блокс Рехабилитация

  • Лекари

   Търси да назначи Лекари
   * с призната специалност по Физикална и рехабилитационна медицина или
   * с призната специалност по Физикална и рехабилитационна медицина със специализация деца или
   * с призната специалност Вътрешни болести или
   * с призната специалност Обща медицина или
   * без призната специалност.

   Функция:
   Извършва цялостната дейност по диагностика и лечение на пациентите в направленията Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести.

   Основни задължения:
   Диагностицира, назначава и извършва  терапия на  пациентите  по съпричастен, ефективен и навременен начин, като поставя добрите медицински практики, достойнството, уважението и желанията на пациентите на първо място.
   Извършва клинични прегледи.
   Попълва точно и в съответствие с  указанията,  необходимите документи.

   Успешните  кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено висше медицинско образование:
   * с призната специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ или
   * с призната специалност „Вътрешни болести“ или
   * без призната специалност.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Емпатия, търпение и толерантност.
   4. Емоционална стабилност и лоялност.
   5. Способност за поемане на отговорност.
   6. Умение за спазване на конфиденциалност.
   7. Професионален опит.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   2. Работно време на график.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Работно място с локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111
   7. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Старша медицинска сестра

   Търсим мотивирани, отговорни и сърдечни кандидати за позиция Старша медицинска сестра в Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Функция:
   Старшата медицинска сестра отговаря за организирането на цялостната дейност по диагностика и лечение на пациентите.
   Организира, ръководи и контролира изпълнението на оперативните дейности, като съблюдава за качеството на предоставяните услуги.

   Основни задължения:
   1. Проследява ефективността на работните екипи и следи за спазването на всички разпоредби.
   2. Осъществява пряк контрол върху работата на медицинските сестри и болногледачи.
   3. Планира, осигурява и контролира ежемесечно снабдяването с необходимия инвентар, апаратура, дезинфектанти, медицински и немедицински консумативи, медикаменти и правилното им съхранение и изразходване.
   4. Извършва системен контрол върху хигиенното състояние, супервизия върху помощния персонал.
   5. Изготвя заявки и следи за наличието и правилното разпределяне на необходимите материали и консумативи.
   6. Подпомага работата на лекарите и рехабилитаторите по диагностика и лечение на пациентите.
   7. Предоставя висококачествени и навременни грижи за пациентите.
   8. Изготвя графици и организира разпределянето на работните екипи.
   9. Попълва точно и в съответствие с указанията, необходимите документи, свързани с грижата и лечението на пациентите и дневните работни задължения.
   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено образование: Бакалавър по специалност „Медицинска сестра“ и придобита квалификация по „Управление на здравни грижи“.
   2. Компютърни умения (MC Office)
   3. Силна мотивация за работа и готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и способност за поемане на отговорност.
   6. Лоялност и умение за спазване на конфиденциалност.
   7. Владеенето на английски език ще се счита за предимство.
   8. Опит на подобна позиция и владеенето на английски език ще се считат за сериозно предимство.
   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   2. Работа във висококвалифициран екип от професионалисти.
   3. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   4. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   5. Работно място е с локация – бул. „Константин Помянов“ № 1 в близост до спирки на градски транспорт – автобус № 111, № 64, № 98.
   6. Трудов договор със Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Медицински сестри

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Медицинска сестра.

   Функция:
   Медицинската сестра подпомага цялостната дейност по диагностика и лечение на пациентите.
   Извършва необходимите манипулации и организира диагностичните изследвания,
   назначени от лекаря.

   Основни задължения:
   1. Предоставя грижи и лечение за пациентите по съпричастен, ефективен и навременен начин, като поставя достойнството, уважението и желанията на болния на първо място.
   2. Своевременно и точно изпълнява индивидуалния план за грижа и лечение съобразно назначенията на лекар.
   3. Осъществява качествени общи и специализирани грижи за болните, основани на цялостен подход и засилена екипна комуникация.
   4. Извършва системен контрол върху хигиенното състояние, супервизия върху помощния персонал.
   5. Отговаря за правилната дистрибуция и приложение на медикаментите.
   6. Следи за постоянното наличие на необходимите лекарствени средства и
   консумативи.
   7. Попълва точно и в съответствие с указанията, необходимите документи, свързани с грижата и лечението на пациентите и дневните работни задължения и отчетност.

   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено образование – Медицинска сестра.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Способност за поемане на отговорност.
   7. Умение за спазване на конфиденциалност.
   8. Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   9. Професионален опит в „Nursing homes“, „Long-term care facilities“ се счита за предимство и дава възможност за реализация и развитие на служителите в екипа – ментори, супервайзори.
   10. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни ще се счита за предимство.
   11. Владеенето на английски език ще се счита за сериозно предимство.

   Работодателят предлага:
   1. Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   2. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   3. Работа във висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график – 12-часови смени/ дневни и нощни
   8. Работно място е с локация – бул. „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – рейс № 111
   9. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Трудотерапевт

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Трудотерапевт.

   Функция:
   Трудотерапевтът е част от специализирания екип, който се грижи на настанените пациенти. След извършване на  първоначалната  оценка на състоянието на пациента се  прилагат програми за трудотерапия предвид специфичните му нужди.

   Описание и основни задължения:
   Използва  подходящи методи за подобряване и преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности на пациентите. Прилага корекционни техники на работа с оглед придобиване на трудови навици, осмисляне на времето и развиване на финната моторика.

   1.  Участва в мултидисциплинарен екип с други специалисти при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на пациенти и на индивидуални планове за подкрепа.
   2. Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности на потребителя и личния избор на всеки.
   3. Обучава потребителите на самостоятелност при хранене, затвърждаване на хигиенните навици и изграждане на умения за извършване на дейности от ежедневието;
   4. Организира и взема участие в занимания, свързани с трудова дейност и хоби, съобразени с индивидуалния план за всеки и степента на нарушенията му.
   5. Изработва годишен, седмичен и ежедневен план за работа, съобразно възможностите, начертаните стъпки и интересите на обслужваните лица.
   6. Изработва съвместно с медицински персонал и рехабилитатор оценки за развитие на потенциала на настанените пациенти.
   7. Системно и целенасочено работи за изграждане на навици за самообслужване и независимост у потребителите съобразно вида и степента на нарушенията, подпомагане на тяхната автономност;.
   8. Попълва точно и в съответствие с  указанията,  необходимите документи.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   2. Работно време на график.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Работно място с локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111.
   7. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс.

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Рехабилитатор / Кинезитерапевт

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Рехабилитатор/Кинезитерапевт в следните направления:

   * Неврологични заболявания
   * Ортопедични заболявания
   * Кардиологични заболявания
   * Ампутации
   * Роботизирана Рехабилитация
   * Хидротерапия
   * Спортни травми

   Функция:
   Рехабилитаторът/ Кинезитерапевтът е част от специализиран рехабилитационен екип. След извършване на първоначалната оценка на състоянието на пациента се прилага програми за рехабилитация предвид специфичните нужди на пациента.

   Основни задължения:
   Прилага стандартни и специализирани кинезитерапевтични техники при осъществяване на рехабилитационната програма.
   1. Използва подходящи методи за комуникация с пациентите и полагащите здравни грижи, с цел разбиране за състоянието и постигане на максимално възстановяване.
   2. Осъществява индивидуална и групова кинезитерапия с цел оптимално функционално възстановяване съобразено с възможностите и състоянието на пациентите.
   3. Проследява състоянието и ефекта от терапията.
   4. Обучава пациентите, техните близки и служителите предоставящи здравни грижи как да предотвратят наранявания, прилага програми с различни лечебни/поддържащи техники целящи оптимално функционално възстановяване предвид спецификите на травмите, уврежданията и състоянието.
   5. Прилага трудотерапевтични програми/техники, развиващи уменията за автономен живот на пациентите предвид състояние и възможности им.
   6. Попълва точно и в съответствие с указанията, необходимите документи.
   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено висше образование по специалност – Рехабилитация, Кинезитерапия.
   2. Отлични комуникативни умения при разговор с пациенти и техните близки, които могат да имат тежко когнитивно, физическо увреждане или да са в тежко емоционално състояние.
   3. Способност за изграждане и поддържане на връзка с пациентите.
   4. Умения за работа в екип.
   5. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   6. Емпатия, търпение и толерантност.
   7. Емоционална стабилност и лоялност.
   8. Способност за поемане на отговорност.
   9. Умение за спазване на конфиденциалност.
   10. Професионален опит с пациенти с неврологични заболявания и/или допълнителни квалификационни курсове ще се считат за предимство.
   11. Владеенето на английски език ще се счита за сериозно предимство.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   2. Работа на график.
   3. Работа във висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Работно място с локация – бул. „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – рейс № 111.
   7. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Санитар

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Санитар.

   Функция:
   Санитарът подпомага дейността на специалистите по здравни грижи и болногледачите.

   Почиства основно и дезинфекцира, разпределените му стаи, помещения и райони.

   Санитарите са част от голям работен екип, който осигурява грижи в различни направления.

   Основни задължения:
   1. Зарежда с хигиенни консумативи пациентските стаите, офисите и санитарните помещения.
   2. Отговаря за изхвърлянето на отпадъците съобразно изискванията.
   3. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа.
   4. Отговаря за смяна на бельото и подготовката на стаите за настаняване на пациенти.
   5. Отговаря за предаване/ приемане на болничното бельо и работното облекло чрез фирмата договорен партньор на Блокс.
   6. Работи по утвърдени политики и стандарти за предоставяне и поддържане на високо ниво на хигиена.
   7. Участва и подпомага специалистите по здравини грижи и болногледачите в грижата към пациентите.

   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Средно образование.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Способност за поемане на отговорност.
   7. Умение за спазване на конфиденциалност.
   8. Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   9. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни се счита за предимство.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   2. Въвеждащо обучение.
   3. Работа във висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график – 12-часови смени/ дневни и нощни.
   8. Работно място с комуникативна локация – бул. „Околовръстен път“ № 70 А в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – автобус № 111, № 64, № 98.
   9. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.

   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  Блокс Хоспис

  • Медицинска сестра

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Медицинска сестра в “Blocks Hospice”

   Функция:

   Медицинската сестра подпомага цялостната дейност по диагностика и лечение на пациентите.
   Извършва необходимите манипулации и организира диагностичните изследвания,
   назначени от лекаря.

   Основни задължения:
   1. Предоставя грижи за пациентите по съпричастен, ефективен и навременен начин, като поставя достойнството, уважението и желанията на болния на първо място.
   2. Своевременно и точно изпълнява индивидуалния план на грижа съобразно назначенията на лекар.
   3. Осъществява качествени общи и специализирани грижи за болните, основани на цялостен подход и засилена екипна комуникация.
   4. Извършва системен контрол върху хигиенното състояние, супервизия върху помощния персонал.
   5. Отговаря за правилното приложение на медикаментите.
   6. Следи за недопускане на рани от залежаване.
   7. Осъществяване и наблюдение на специфични превръзки.
   8. Следи за постоянното наличие на необходимите лекарствени средства и
   9. консумативи.
   10. Осъществява комуникация с роднини, лекари и администрация.
   11. Попълва точно и в съответствие с указанията, необходимите документи.

   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено образование – Медицинска сестра.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Способност за поемане на отговорност.
   7. Умение за спазване на конфиденциалност.
   8. Професионален опит в „Nursing homes“, „Long-term care facilities“ се счита за предимство и дава възможност за реализация и развитие на служителите в екипа – ментори, супервайзори.
   9. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни ще се счита за предимство.

   Работодателят предлага:
   1. Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   2. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   3. Въвеждащо обучение.
   4. Работа във висококвалифициран работен екип.
   5. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   6. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   7. Работа на график
   8. Работно място с локация – бул. „Околовръстен път“ № 70А в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – автобуси № 111, № 64 и № 98.
   9. Трудов договор, Блокс Хоспис ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Блокс Хоспис ЕООД е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Болногледач

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Болногледач.

   Функция:
   Болногледачът подпомага дейността на специалистите по здравни грижи, като  изпълнява дейности в помощ на  пациента за удовлетворяване на основните му жизнени потребности . Болногледачите са част от голям работен екип, който осигурява грижи в различни направления.

    Основни задължения:

   1. Предоставя грижи за пациентите  по съпричастен, ефективен и навременен начин, като поставя достойнството и желанията на болния  на първо място.
   2. Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи подпомага пациента при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, осигуряване на психосоциален комфорт и др.
   3. Прилага различни методи и техники в общуването с пациента и с неговите близки – емоционална подкрепа и емпатия.
   4. Стриктно изпълнява индивидуалния план за грижа под ръководството на медицинска  сестра.
   5. Придружава и асистира пациентите.
   6. Осигурява на пациента занимания според състоянието и възможностите му.

   Успешните  кандидати трябва да притежават:

   1. Средно образование.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Способност за поемане на отговорност.
   7. Умение за спазване на конфиденциалност.
   8. Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   9. Професионален опит като „Health Care Assistant“ в „Long-term care sector“ се счита за предимство и дава възможност за реализация и развитие на служителите в екипа – ментори, супервайзори.
   10. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни се счита за предимство.
   11. Придобита професионална квалификация по професиите – Болногледач, Социален асистент и Здравен асистен се счита за предимство.

   Работодателят предлага:

   1.  Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   2. Въвеждащо обучение.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график  – 12-часови смени/ дневни и нощни.
   8.  Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 70 А в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111, рейс  № 64, рейс № 98.
   9. Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии. 
   Блокс Рехабилитейшън енд резиденшъл сървисис е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Санитар

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Санитар в “Blocks Hospice”

   Функция:
   Санитарът подпомага дейността на специалистите по здравни грижи и болногледачите.

   Почиства основно и дезинфекцира, разпределените му стаи, помещения и райони.

   Санитарите са част от голям работен екип, който осигурява грижи в различни направления.

   Основни задължения:
   1. Зарежда с хигиенни консумативи пациентските стаите, офисите и санитарните помещения.
   2. Отговаря за изхвърлянето на отпадъците съобразно изискванията.
   3. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа.
   4. Отговаря за смяна на бельото и подготовката на стаите за настаняване на пациенти.
   5. Отговаря за предаване/ приемане на болничното бельо и работното облекло чрез фирмата договорен партньор на Блокс.
   6. Работи по утвърдени политики и стандарти за предоставяне и поддържане на високо ниво на хигиена.
   7. Участва и подпомага специалистите по здравини грижи и болногледачите в грижата към пациентите.

   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Средно образование.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Способност за поемане на отговорност.
   7. Умение за спазване на конфиденциалност.
   8. Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   9. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни се счита за предимство.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   2. Въвеждащо обучение.
   3. Работа във висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график – 12-часови смени/ дневни и нощни.
   8. Работно място с комуникативна локация – бул. „Околовръстен път“ № 70 А в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – автобус № 111, № 64, № 98.
   9. Трудов договор, Блокс Хоспис ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии.

   Блокс Хоспис ЕООД е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  Блокс Драгалевци Вилидж

  • Домашен асистент

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Домашен  асистент.

   Функция:

   Домашните асистенти са сърцето на функционалния модел в “Блокс Драгалевци Вилидж”, част от голям работен екип, който осигурява грижи в различни направления.

   Основни задължения:

   1. Подпомагат резидентите при прием на лекарства.
   2. Отговарят за изпълнението на ежедневни дейности: обличане, къпане, готвене, хранене, личен тоалет, почистване.
   3. Подкрепят резидентите  да участват в редица социални дейности- посещение на различни класове, курсове, участие в игри и терапии.
   4. Изпълняват различни задачи под надзора на медицински специалисти, за което ще бъдат обучени.
   5. Осигуряват лична грижа- ръководят, насърчават, придружават и подпомагат резидентите.
   6. Предоставят грижи за резидентите по съпричастен, ефективен и навременен начин.
   7. Комуникират с медицинския екип за осигуряване на оптимална грижа.
   8. Отговарят за нуждите на резидентите, като същевременно насърчава независимостта им.

   Успешните  кандидати трябва да притежават:

   1. Средно образование.
   2. Силна мотивация за работа.
   3.  Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4.  Емпатия и грижа.
   5. Способност за поемане на отговорност.
   6. Умение за спазване на конфиденциалност.
   7.  Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   8. Професионален опит като „Health Care Assistant“ в „Long-term care sector“ се счита за предимство и дава възможност за реализация и развитие на служителите в екипа – ментори, супервайзори.
   9. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни  се счита за предимство.
   10. Придобита професионална квалификация по професиите – Болногледач, Социален асистент и Здравен асистен се счита за предимство.
   11. Владеенето на английски език се счита за предимство.

   Работодателят предлага:

   1. Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   2. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   3. Въвеждащо обучение.
   4. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   5. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   6. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   7. Работен процес протичащ в уютна домашна обстановка.
   8. Работен процес, в който от вас се изисква да дарявате усмивки, топлина и грижа, създавайки приятелства.
   9. Работа на график  – 12-часови смени/ дневни и нощни.
   10. Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111, рейс  № 64, рейс № 98.
   11. Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии. 
   Блокс здравни и социални грижи  е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Трудотерапевт

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Трудотерапевт.

   Функция:

   Трудотерапевтът  е част от специализирания екип, който се грижи на настанените пациенти/ резиденти. След извършване на  първоначалната  оценка на състоянието на пациента/ резидента се  прилагат програми за трудотерапия предвид специфичните му нужди.

   Описание и основни задължения:
   Използва  подходящи методи за подобряване и преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности на пациентите/ резидентите. Прилага корекционни техники на работа с оглед придобиване на трудови навици, осмисляне на времето и развиване на финната моторика.

   1. Участва в мултидисциплинарен екип с други специалисти при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на пациенти/ резиденти и на индивидуални планове за подкрепа.
   2. Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности на потребителя и личния избор на всеки.
   3. Обучава потребителите на самостоятелност при хранене, затвърждаване на хигиенните навици и изграждане на умения за извършване на дейности от ежедневието;
   4. Организира и взема участие в занимания, свързани с трудова дейност и хоби, съобразени с индивидуалния план за всеки и степента на нарушенията му.
   5. Изработва годишен, седмичен и ежедневен план за работа, съобразно възможностите, начертаните стъпки и интересите на обслужваните лица.
   6. Изработва съвместно със социален асистент, медицински персонал и рехабилитатор оценки за развитие на потенциала на настанените пациенти/ резиденти.
   7. Системно и целенасочено работи за изграждане на навици за самообслужване и независимост у потребителите съобразно вида и степента на нарушенията, подпомагане на тяхната автономност;.
   8. Попълва точно и в съответствие с  указанията,  необходимите документи.

   Работодателят предлага:
   Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   Работно време с нормална продължителност  – 8- часова дневна заетост.
   Въвеждащо обучение.
   Работа във  висококвалифициран работен екип.
   Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111, рейс  № 64.
   Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи.

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Блокс Здравни и Социални Грижи  е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Хигиенист

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Хигиенист.

   Основни задължения:

   1. Почиства и извършва дезинфекция на стаите на резидентите и общите помещения, санитарните възли и коридори.
   2. Зарежда с хигиенни консумативи резидентските стаи и санитарните помещения.
   3. Отговаря за изхвърлянето на отпадъците съобразно изискванията.
   4. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа.
   5. Отговаря за смяна на бельото и подготовката на стаите за настаняване на резиденти.
   6. Работи по утвърдени политики и стандарти за предоставяне и поддържане на високо ниво на хигиена..

   Успешните  кандидати трябва да притежават:

   1. Висока дисциплина и организираност.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Бързина и качество на работа.
   4. Екипност и колегиалност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Умение за спазване на конфиденциалност.
   7. Емпатия, търпение и толерантност.
   8. Готовност за работа на смени – 12-часови/ дневни.
   9. Желание за придобиване на нови знания и умения.
   10. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни  ще се счита за предимство.

   Работодателят предлага:

   1. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   2. Въвеждащо обучение.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график  – 12-часови смени/ дневни.
   8. Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – рейс № 111, рейс № 64.
   9. Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии. 
   Блокс здравни и социални грижи  е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  При желание да кандидатствате за някоя от отворените позиции, моля изпратете CV на е-мейл: careers@blocks.care или получете повече информация на телефон: +359 892 002 020.