fbpx

Изследвания в Клинична лаборатория

Тип изследване : ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Вземане на кръв, епруветки и екарисаж
 • Определяне на ретикулоцити
 • Пакет TAT + MAT
 • Фолиева киселина
 • Пълна кръвна картина (ПКК) – 22 показателя
 • СУЕ
 • Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 • Морфология на еритроцитите – микроскопски

Тип изследване : СУБСТРАТИ, МЕТАБОЛИТИ, ЕНЗИМИ – ОБЩИ

 • HOMA-IR
 • VLDL – холестерол

Тип изследване : ЕНЗИМИ

 • CPK
 • KK
 • Гликиран хемоглобин A1c
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • HDL
 • LDL
 • ASAT
 • ALAT
 • GGT
 • Алкална фосфатаза
 • LDH
 • CK-MB
 • Алфа – амилаза

Тип изследване : ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 • LFP – Алфа фетопротеин – туморен маркер
 • PSA
 • CA 15-3
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CEA
 • AFP

Тип изследване : УРИНА

 • Изследване за наркотични вещества
 • Урина – общо хим.изследване и седимент (pH, спец.тегло, глюкоза, уробилиноген, билирубин, кетони, нитрити, седимент, кръв)
 • Белтък в 24-та урина
 • Микроалбумин
 • FOBT тест за окултна кръв в изпражненията

Тип изследване : СЪЕДИНИТЕЛНО-ТЪКАННИ МАРКЕРИ

 • Остеокалцин (изграждане)
 • Бета Крос лапс (разграждане)

Тип изследване : ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

 • Кръвна група и Rh
 • HLA – B27

Тип изследване : СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

 • Церулоплазмин

Тип изследване : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ

 • Хламидия трахоматис IgM
 • Anti- HBc total
 • Варицела зостер IgM (Varicela zoster)
 • Варицела зостер IgG (Varicela zoster)
 • Хламидия IgG
 • Хламидия трахоматис IgA
 • Ехинококоза IgG
 • Рубеола IgG
 • Anti – HAV total (Ig + IgG)
 • CMV IgM
 • Варицела зостер IgM, IgG (Varicela zoster)
 • Anti-HBc IgM
 • CMV IgG
 • Токсоплазмоза IgM
 • Рубеола IgM

Тип изследване : СЕРОЛОГИЯ

 • Хеликобактер пилори IgG
 • Хеликобактер пилори IgM

Тип изследване : ХОРМОНИ

 • TSH тиреотропин
 • FT4 свободен тироксин
 • FT3 свободен трийодтиронин
 • MAT микрозомални антитела
 • TAT тиреоглобулинови антитела

Тип изследване : ПОЛОВИ ХОРМОНИ

 • Бета ЧХГ
 • DHEA-S
 • 17 – алфа – ОН – прогестерон
 • Андростендион
 • SHBG
 • Тестостерон
 • Пролактин
 • LH (лутеинизиращ хормон)
 • FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)
 • Прогестерон
 • Естрадиол

Тип изследване : АНЕМИЯ И МЕТАБОЛИТНИ

 • Фолатна киселина
 • Витамин В 12
 • Феритин

Тип изследване : ИМУНОЛОГИЯ

 • Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
 • ANA – профил
 • ANA – скрининг

Тип изследване : Взимане на биологичен материал

 • Такса вземане на кръв

Тип изследване : КРЪВОСЪСИРВАНЕ – СКРИНИНГ

 • Време кървене и съсирване
 • Протромбиново време (ПВ) и INR
 • aPTT
 • Фибриноген

Тип изследване : КЛИНИЧНА ХИМИЯ

 • Холинестераза
 • Калций – Са
 • Липаза
 • Кисела фосфатаза
 • Лактат
 • Бета 2 Микроглобулин

Тип изследване : ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

 • Окултни кръвоизливи – хроматографски
 • ОГТТ с инсулинови нива
 • КЗП
 • ОГТТ

Тип изследване : ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 • Фосфор
 • Калий – K
 • Натрий – Na
 • Натрий(Na) и Калий (K)
 • Хлориди – Cl
 • Магнезий (Mg)
 • Желязо – Fe
 • ЖСК

Тип изследване : МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

 • Алфа 2 – макроглобулин
 • AST – анти-стрептолизинов титър
 • CRP – C-реактивен протеин
 • IgА – серум
 • IgG – серум
 • IgM – серум
 • RF – ревматоиден фактор
 • Алфа 1 – антитрипсин

Тип изследване : ДРУГИ ХОРМОНИ

 • С-пептид
 • PTH (паратхормон)
 • ACTH
 • Кортизол
 • Соматотропен хормон
 • Инсулин

Тип изследване : МЕТАБОЛИТНИ МАРКЕРИ

 • Трансферин

Тип изследване : Други

 • CMV IgG + CMV IgM
 • Липиден профил
 • Пакет Щитовидни хормони
 • Пакет TAT + MAT
 • Пакет Сигурност и спокойствие
 • ANA профил (имуноблот)
 • ANA screening
 • Anti-MPO
 • CA125, HE4, Score ROMA
 • Epstein – Barr virus IgG, IgM

Тип изследване : Синево – Имунология

 • Калпротектин, фецес

Тип изследване : Синево – Коагулация

 • D-димер

Изследвания в Микробиология

Тип изследване : МИКРОБИОЛОГИЯ

 • Хламидии
 • Сифилис
 • Изследване на секрет от млечна жлеза
 • Нативен микроскопски препарат от цервикален секрет
 • Нативен препарат за микози
 • Анален секрет
 • Уретрален секрет
 • Урина стерилна
 • Хламидии
 • Простатен секрет
 • Еякулат
 • Фецес
 • Спермограма
 • Влагалищен секрет
 • Цервикален секрет с намазка
 • Микоплазми
 • Изследване за Candida от генитални проби
 • Микологично изследване
 • Гърлен секрет
 • Ушен секрет
 • Очен секрет /за всяко око/
 • Микоплазма хоминис – количествено изследване и антибиограма

Тип изследване : Урология

 • Ранев секрет

Тип изследване : ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ

 • Окултни кръвоизливи – хроматографски